VERSENYJOGI JOGSÉRTÉSEKEN ALAPULÓ KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYEK ELÉVÜLÉSE AZ AB VOLVO ÉS DAF TRUCKS NV KONTRA RM ÜGYBEN HOZOTT ÍTÉLET TÜKRÉBEN

Az Európai Unió a négy alapszabadság elve, vagyis az áruk, a szolgáltatások, a személyek és a tőke szabad áramlása szellemében végzi jogalkotási tevékenységét. Az egységes piac létrehozása, mint elsődleges uniós cél lehetővé teszi, hogy határokon átívelő gazdasági tevékenységet folytassanak a cégek, amely számos előnnyel jár, azonban szükségessé teszi a versenyjogi szabályok jogharmonizációját is. Az Európai Parlament és a Tanács közös, 2014/104/EU irányelve lehetővé tette a személyek számára, hogy akár a saját tagállamuk szerinti bíróság előtt érvényesíthessék kártérítési igényeiket, amelyek az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapulnak.

Az elmúlt években a legnagyobb sajtónyilvánosságot a „kamionkartell” néven elhíresült eset kapta, amely ügy 2016-ban robbant ki, amikor is az Európai Bizottság (továbbiakban: „Bizottság”) sajtóközleményt adott ki arról, hogy 2,93 milliárd eurós bírságot szabott ki a MAN, a Volvo/Renault, a Daimler, az Iveco és a DAF teherautó-gyártókkal szemben, akik 1997-től 2011-ig, tehát 14 éven át összehangolták az árazási politikájukat, ezzel megsértették a versenyjogi szabályokat. Az Európai Bizottság vonatkozó sajtóközleménye 2016. július 19. napján jelent meg, azonban a C(2016)4673 final határozat összefoglalójának az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételére csak 2017. április 06. napján került sor. Az ügyben azok – az elsősorban fuvarozó – vállalatok voltak károsultak, amelyek a fenti időszakban tehergépjárművet vásároltak valamelyik kartellező társaságtól. A kártérítési igényekre vonatkozó kereseteket a károsultak Európa-szerte benyújtották -azok elbírálása számos esetben még folyamatban van -, a kartelltagok pedig rendre hivatkoznak arra, hogy a követelések elévültek.

Általánosságban elmondható a kártérítési ügyeknél, hogy az elévülésre való hivatkozás alapvédekezésnek tekinthető a károkozók részéről, így különösen fontos, elvi jelentőségű döntést hozott az Európai Unió Bírósága (továbbiakban: „EUB”) 2022. június 22. napján, az AB Volvo és DAF TRUCKS NV kontra RM ügyben hozott ítéletében, amely természetesen nemcsak a kamionkartell károsultjai számára szolgálhat útmutatásul.

Az EUB egy spanyol bíróság előzetes döntéshozatalra irányuló kérelmére vizsgálta, hogy a versenyjogi jogsértések kapcsán mikortól kell számolni az elévülést, a Bizottság sajtóközleményének a közzétételétől vagy a bizottsági határozat összefoglalójának az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő megjelenésétől. A kamionkartell ügyben a két időpont között 9 hónap telt el, amely az elévülés és a jogérvényesítés szempontjából rendkívül hosszú idő, peres eljárások kimenetele múlhat ezen.

Az EUB rögzíti, hogy az irányadó jogszabályok alapján egyértelmű, hogy az elévülési idő nem kezdődhet meg azelőtt, hogy a jogsértés megszűnt volna és a károsult fél tudomást szerzett vagy észszerűen tudomást szerezhetett volna a kártérítési kereset benyújtásához szükséges elengedhetetlen információkról. Az ítélet releváns abból a szempontból, hogy kétséget kizáróan deklarálja, hogy melyek ezek az elengedhetetlen információk („versenyjogi jogsértés fennállása, a kár fennállása, az e kár és e jogsértés közötti okozati összefüggés, valamint e jogsértés elkövetőjének személyazonossága”).

Az EUB elvi jelentőséggel kimondta, hogy főszabályként a sajtóközlemények kevésbé részletes információkat tartalmaznak, így általánosságban elmondható, hogy a határozat összefoglalója az, amely a kártérítési igény érvényesítéséhez szükséges elengedhetetlen információkat tartalmazza. A sajtóközleményeknek nem célja az, hogy joghatást váltson ki a károsultak tekintetében. Ugyancsak kimondásra került az EUB által, hogy az általános gondossági kötelezettség keretében sem elvárható a potenciális károsultaktól, hogy a Bizottság sajtóközleményeit olvasgassák.

Abban biztosak lehetünk, hogy nem a „kamionkartell” eset az egyetlen összehangolt piaci magatartás, amelyet a Bizottság szankcionálni fog, így érdemes figyelemmel kísérni az EUB jogértelmezési gyakorlatát, hiszen az iránymutatásként fog szolgálni az esetleges későbbi versenyjogi jogsértések károsultjainak is.

Amennyiben versenyjogi jogsértésekkel, illetőleg kártérítési igények érvényesíthetőségével kapcsolatban kérdése van, forduljon bizalommal szakértő kollégáinkhoz.

dr. Lakatos Ágnes

A jelen bejegyzésben szereplő tartalom nem minősül jogi, illetve adótanácsadásnak és nem hoz létre megbízási szerződést. Minden esetben szükséges az adott ügy egyedi, részletes ismerete annak megítéléséhez és a személyre szabott megoldás megtalálásához. Kérdés esetén keressen minket bizalommal a http://www.bekespartners.com/ weboldalon található elérhetőségeken!

További publikációk