Telephely fogalmat érintő változások – BEPS 7

A BEPS 7 akciótervének célja, hogy az OECD Modellegyezmény 5. cikkében szereplő telephely fogalom szabályainak módosításával visszaszoríthatók legyenek az olyan mesterséges megállapodások, struktúrák az adózók részéről, amelynek célja a telephellyé minősítés, és ezáltal az adófizetési kötelezettség keletkezésének elkerülése egy adott tagállamban.

Előkészítő, kisegítő jellegű tevékenységek  

Az OECD Modellegyezmény 5. cikk (4) bekezdése alapján az előkészítő, kisegítő jellegű tevékenységek végzése egy adott tagállamban önmagában nem keletkeztet telephelyet egy vállalkozásnak.

A BEPS 7 akcióterve nyomán szűkítésre került a Modellegyezmény 5. cikk (4) bekezdésében felsorolt kisegítő, előkészítő jellegű tevékenységek köre azáltal, hogy a 4.1. bekezdésben beépítésre került, hogy nem minősül kisegítő, előkészítő jellegűnek az a tevékenység, amely bár a tartalma alapján első ránézésre megfelel a kisegítő, előkészítő tevékenység fogalmának, valójában szerves részét képezi a vállalkozás (vagy annak kapcsolt vállalkozása) által végzett gazdasági tevékenységnek (ún. anti-fregmentációs szabály).

A módosítás indoka, hogy a korábban előkészítő, kisegítő jellegűnek tekintett tevékenységek (például: logisztika, hirdetési, marketing szolgáltatások) mára egyes vállalkozások fő gazdasági tevékenységét adják, amely tevékenység után adófizetési kötelezettség keletkezik. Továbbá egyes vállalkozások esetében megállapítható volt, hogy az adófizetési kötelezettség keletkezésének elkerülése érdekében, a vállalkozások a gazdasági tevékenységük mesterséges feldarabolásával próbálták meg elérni, hogy a végzett tevékenységeik önmagukban kisegítő, előkészítő jellegűnek minősüljenek.

Ügynöki struktúrák

A BEPS 7 akcióterve által érintett másik jelentős módosítás, a Modellegyezmény 5. cikk (5) és (6) bekezdésében szereplő ügynöki / közvetítői megbízásokkal kapcsolatos szabályok módosítása volt. A független ügynökön / közvetítőn keresztül kifejtett tevékenység ugyanis nem eredményez telephelyet az adott vállalkozás számára abban az országban, ahol az ügynök kifejti a tevékenységét. A visszaélések elkerülése érdekében a BEPS 7 akcióterve nyomán módosításra kerültek a Modellegyezmény vonatkozó rendelkezései.

A Modellegyezmény 5. cikk módosult (5) bekezdése értelmében egy vállalkozásnak telephelye keletkezik abban a  tagállamban, ahol egy ügynök, közvetítő a vállalkozás nevében rendszeres jelleggel szerződéseket köt, vagy rendszeres jelleggel meghatározó szerepet játszik olyan szerződés megkötésében, amelyeket a vállalkozás jellemzően rutinszerűen, lényeges módosítások nélkül fogad el, és ez a szerződés a vállalkozás nevében kerül megkötésre vagy az a vállalkozás nevében termékek értékesítésére vagy szolgáltatások nyújtására vonatkozik. Az 5. cikk (6) bekezdése értelmében egy ügynök nem tekinthető függetlennek, amennyiben kizárólag vagy majdnem kizárólag egy vagy több külföldi vállalkozás helyett jár el, amelyekhez szorosan kapcsolódik.

Amennyiben megállapításra kerül, hogy egy külföldi vállalkozásnak akár az adott tagállam területén végzett (előkészítőnek, kisegítőnek nem minősülő) tevékenységére, akár az általa az adott tagállamban igénybe vett közvetítő személyére tekintettel telephelye keletkezik, a telephelynek betudható jövedelem után a vállalkozásnak adófizetési kötelezettsége keletkezik az adott tagállamban.

Érdemes tehát, a határon átnyúló tevékenységet végző vállalkozásoknak felülvizsgálni az üzleti struktúrájukat olyan szemmel, hogy a székhelyüktől eltérő államban meglévő fizikai jelenlétük, akár egy közvetítőn keresztül is, nem eredményez-e telephelyet a vállalkozásnak az adott tagállamban, figyelemmel a BEPS 7 következtében átültetett módosításokra.

Kérdés esetén keresse munkatársunkat:

Dr. Békés Balázs

További publikációk