ÁFA JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS HARMADIK RÉSZ: A TERMÉKIMPORT SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA

Az Európai Uniós Tanácsa a december 5.-én hozott 2017/2455 Irányelve keretében módosította a konszolidált Héa-irányelvet a termékek távértékesítésére és termékimportra vonatkozóan. A 2021. július 1-én hatályba lépett változásokat jelen háromrészes cikksorozatunkban dolgozzuk fel.

 A cikksorozat – jelen – harmadik részében a termékimport szabályaiban történt változásokat igyekszünk ismertetni a kedves Olvasóval. A változások legfőbb mozgatórugója a 22 euró érték alatti termékekre vonatkozó importáfa mentesség eltörlése.

A termékimport

A termék importja az Áfatv. 24. § értelmében az „olyan terméknek a Közösség területére történő behozatala vagy egyéb módon való bejuttatása, amely (…) nincs szabad forgalomban.” A termékimportnak a teljesítési helye – nagy vonalakban – az a Közösségi tagállam lesz, ahol a terméknek a Közösségbe való behozatala megvalósul, kivéve, ha valamely a törvény által felsorolt eljárás keretében egy másik tagállamba kerül szabad forgalomba bocsátásra.

Adómentesség kérdése

2021 július 1. napjáig az Áfatv. 94. § (1) c) pont szerint azok a (vámrendeletben szabályozott) termékek tartoztak a termékimportot megillető adómentességek körébe, amelyeknek az összértéke nem haladta meg a 22 eurónak megfelelő pénzösszeget. Amennyiben a megrendelt termék nem ugrotta meg az említett értékhatárt, akkor az adófizetési kötelezettség mellett a vám-árunyilatkozat megtételére sem volt köteles az importőr.

A 2021. július 1-je óta hatályos Áfatv.-ből kikerült a szóban forgó adómentesség, azaz a 22 euró érték alatti küldemények import áfamentessége megszűnt és ezzel együtt, értékhatártól függetlenül az adóhatósághoz be kell nyújtani vám-árunyilatkozatot az importőrnek. Ezzel egyidejűleg belefoglalta a jogalkotó a törvény 93. § (1) bekezdés o) pontjába, hogy amennyiben az értékesítés az importtermék távértékesítésnek minősül és az eladó adóalany – az előző cikkben körülírt – IOSS rendszert alkalmazza, úgy a termék importja 93. § (1) bekezdés o) pontjában meghatározott feltételek teljesülése esetén adómentes lesz.

Probléma és megoldás

Az adómentesség eltörlése a kereskedelem szempontjából is két irányban lehet negatív hatással: egyrészt, a magyar magánszemélynek értékhatártól függetlenül számolniuk kell azzal, hogy a harmadik országból megrendelt termék 27% áfával lesz megterhelve; másrészt, hogy az importőr főszabály szerint minden esetben köteles lesz vám-árunyilatkozat megtételére. Ez utóbbi kötelezettség egy jelentős többletteherrel jár.

Az első hátrányra sajnos nincs úgymond „megoldás”. Egyszerűen hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy minden termék, amit a távolkeletről vagy távolnyugatról rendelünk az magyar áfával lesz megterhelve.

A második hátrány, azaz a megnövekedett teher az kétféle módon került kiküszöbölésre. Amennyiben az import jogügylet a korábban már kifejtett import távértékesítés körébe esik, akkor annak keretin belül az IOSS rendszert lehetne igénybe venni 150 eurós értéket meg nem haladó belső értékű küldemények esetében.

Az Áfatv. XIX/C. Fejezetében rögzített különös szabályozás is egyszerűsítést hoz. Erről az angolul  „Special Arrangment” („SA”) névre hallgató különös szabályozásról alkalmazható az Áfatv. XIX/C. Fejezete szól, amely keretében kimondja, hogy a termék címzettje megbízásából a terméknek a belföldön történő szabad forgalomba bocsátását kezdeményezheti egy adóalany, amennyiben bejelentette az állami adóhatóság irányában ezek különös szabályok alkalmazását és aszerint vallja be és fizeti meg az egyébként a címzettet terhelő adót. Ezen különös szabályok célja, hogy a magánszemély megrendelő helyett a posta vagy futárszolgálat fogja bejelenteni, illetve megfizetni az adót az import után úgy, hogy kiadáskor felszámolja azt a magánszemély megrendelőnek.

A cikksorozat utolsó állomásán megtudhatta a kedves Olvasó, hogy mekkorát fordult a világ 2021. július 1. napján, ugyanis innentől kezdve bármit is rendelünk, bármilyen áron, keletkezik áfa fizetési kötelezettség. Az, hogy hogyan néz ki az áfa megfizetésének a metodikája és a technikája az sok mindenen múlik hiszen a bevezetett keretrendszerek azt hivatottak megoldani, hogy minél kisebb adminisztratív teherrel járjon a változásoknak a betartása.

dr. Horváth Balázs
dr. Orbán Nikolett
dr. Pártay Róbert

További publikációk