VÁLTOZNAK A PÓTBEFIZETÉS SZABÁLYAI

A 2021. évi XCV. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról több ponton több lépcsőben módosítja a Ptk-t. Egy korábbi cikkünkben a betéti társaságok és a közkereseti társaságok szabályainak változását dolgoztuk fel, jelen cikkünk témája a pótbefizetéseket érintő változás, mely 2022. január 1.-jével lép hatályba.

A pótbefizetés jelenleg hatályos szabályai

A pótbefizetést a Ptk. jelenleg a harmadik könyvben a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó speciális szabályok között rendezi, tehát kizárólag a kft. esetében lehet a törvényi feltételek fennállta esetén pótbefizetésről rendelkezni.

A pótbefizetés definíciószerűen a társaság tagjának egy olyan fizetési kötelezettsége, melynek célja a társaság veszteségeinek a fedezése. Mivel a pótbefizetési kötelezettség olyan fizetési kötelezettség, ami a tagot a tagsági jogviszonyára tekintettel terheli, ezt a kötelezettséget a jogalkotó feltüntette a kft. törvényi fogalmában is. A pótbefizetésre vonatkozik ugyanis a Ptk. 3:159. § azon fordulata, hogy a „tag kötelezettsége a társasággal szemben törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben megállapított egyéb vagyoni értékű szolgáltatásra terjed ki”.

A pótbefizetés összegét a társaság mérlegében a lekötött tartalékként kell feltüntetni. Amennyiben a pótbefizetést a társaság mérlegfordulónapja előtt már elrendelte, de a tag azt mérlegfordulónapig még nem teljesítette, akkor az eredménytartalékból kell a megfelelő összeget „lekötni”, és a lekötött tartalékba helyezni. Erre azért van szükség, hogy az így lekötött összeg ne számíthasson bele az osztalékként kifizethető eredménybe.

A veszteség fedezésre fel nem használt befizetéseket a társaság köteles kifizetni azoknak, akik a visszafizetéskor a társaság tagjai. Így tagváltozás esetén előállhat az a helyzet, hogy nem az kapja vissza a pótbefizetést, aki azt teljesítette. A fel nem használt pótbefizetéseket a tagoknak a törzsbetéteik arányában kell visszafizetni. A társaság csak akkor nem köteles visszafizetni a tag javára a fel nem használt pótbefizetést, ha arról a tag kifejezetten lemondott.

A pótbefizetés módosuló szabályai

A módosítás nyomán a pótbefizetés kikerül a kft-re vonatkozó különös szabályok közül, és átkerül a gazdasági társaságok közös szabályai közé. Így a Ptk. pótbefizetés elrendelésének lehetőségét kiterjeszti az összes gazdasági társaságra, de a Ptk. 99/A. § (8) bekezdése a nyilvánosan működő részvénytársaságok esetében a jogintézményt egyből ki is zárja.

A módosítás következetlen abból a szempontból, hogy nem vezeti át a kft. fogalmában feltüntetett többletkötelezettséget az egyes társaságok definíciójában.

Fontos változás, hogy az új szabályok értelmében nem köteles a társaság visszafizetni a veszteségek fedezésére fel nem használt pótbefizetést, ehhez azonban a legfőbb szerv erre irányuló döntése szükséges. A jelenleg hatályos szabályok alapján a ki nem fizetett összeget a lekötött tartalékból át kell vezetni az eredménytartlékba.

A fenti módosítást leszámítva pótbefizetés lényegi szabályai változatlanul kerülnek átvezetésre. Így továbbra is teljesíthető akár pénzbeli szolgáltatással, akár – a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásokra vonatkozó szabályoknak megfelelő – nem pénzbeli szolgáltatással.

Kérdés esetén keresse munkatársainkat:
Dr. Takács Levente
Dr. Horváth Balázs

További publikációk