MEGJELENTEK A VÁRT ADÓZÁSI KÖNNYÍTÉSEK RÉSZLETEI

2020. április 21-én megjelent a várt, koronavírus gazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) kormányrendelet.

Egyes adókötelezettségek, beszámoló készítési kötelezettség teljesítésének szeptember 30-ra halasztása; adózói minősítéssel kapcsolatos enyhítések; pótlékmentes fizetési halasztás, részletfizetés, adótartozás mérséklési lehetőség; SZOCHO mértéke 15,5%-ra csökken.

Adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos könnyítések

Az adózó 2020. szeptember 30-ig tehet eleget (a 2020. április 22. és 2020. szeptember 30-a között) esedékessé váló éves és soron kívüli adómegállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségének, továbbá adóelőleg megállapítási és bevallási kötelezettségének a következő adónemek tekintetében:

  • társasági adó
  • kisvállalati adó
  • energiaellátók jövedelemadója
  • helyi iparűzési adó
  • innovációs járulék

Ez a rendelkezés a gyakorlatban 4 hónapos haladékot jelent a naptári évvel megegyező üzleti évet (adóévet) alkalmazó adózók számára a 2019-ről szóló éves adóbevallások összeállítása, és az adók megfizetésére vonatkozóan. Fel szeretnénk hívni a figyelmet, hogy erre az időszakra vonatkozó adóelőlegek fizetési ütemezése változatlan a korábbiakhoz képest, és a 2020. július 1. és 2020. szeptember 30. közti esedékességű adóelőleg összegét a korábbi bevallások alapján kell megállapítani.

Eltérő üzleti éves adózókat is érinthet a könnyítés, de az ő esetükben a mérlegfordulónap dátuma határozza meg a hosszabbítás mértékét, ami lehet rövidebb vagy hosszabb, mint a 4 hónapos időszak.

Beszámoló készítési kötelezettség teljesítésével kapcsolatos könnyítés

A 2020. április 22. és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és közzétételi határidők 2020. szeptember 30-ig meghosszabbodnak, az ezen beszámolókra épülő további számviteli kötelezettségek határidejét ettől a naptól kell számítani.

Ez a módosítás is 4 hónapnyi haladékot jelent a naptári üzleti éves adózóknak, illetve a mérlegfordulónap dátuma határozza meg az eltérő üzleti éves vállalkozások esetén a haladék mértékét.

Adóigazgatási könnyítés

Az adózó megbízható adózói minősítése nem szüntethető meg:

  • a veszélyhelyzet ideje alatt végzett és az azt követő minősítés alapján a veszélyhelyzet ideje alatt vagy az azt követő harminc napon belül esedékes adókötelezettség megsértése miatt a terhére megállapított adókülönbözetre való hivatkozással,
  • a veszélyhelyzet ideje alatt végzett és a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napot magában foglaló negyedévet követő minősítés alapján a veszélyhelyzet ideje alatt vagy az azt követő harminc napon belül megindított végrehajtási eljárásra való hivatkozással.

A fizetési halasztás, a részletfizetés engedélyezése és az automatikus részletfizetési kedvezményen túl az adóhatóság az adózónak a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelmére legfeljebb 5 millió forint összegű adóra, egy alkalommal, legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja vagy valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza.

Az adóhatóság a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelemre a nem természetes személy adózót terhelő adótartozást egy alkalommal, legfeljebb 20%-kal, de ötmillió forintot meg nem haladó összegben mérsékli. Az adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérelmezhető. A fennmaradó összegre a pótlékmentes fizetési halasztás és részletfizetés nem vehető igénybe.

SZOCHO könnyítés

A szociális hozzájárulási adó mértéke az adóalap 15,5 százalékra csökken (17,5 százalék helyett) 2020. július 1. napjától.

Kérdés esetén keresse munkatársunkat:
Dr. Békés Balázs

További publikációk