MAGÁNSZEMÉLY TULAJDONOS ÉS TÁRSASÁG KÖZÖTTI KAPCSOLTSÁGI VISZONY, ILLETVE A TRANSZFERÁRAZÁS SZABÁLYAI

Jelen cikkünkben arra keressük a választ, hogy lehet-e kapcsoltsági viszonyról beszélni magánszemély és társaság között, illetve, hogy ha igen, akkor kell-e ebben a viszonyban a szokásos piaci árra vonatkozó szabályokat alkalmazni.

Kapcsoltsági viszony

A Tao tv. vonatkozó értelmező rendelkezései a kapcsolt vállalkozásoknál adózó és személy közötti viszonyról beszél. Az adózó alatt itt a társaságot értjük, így azt kell megvizsgálni, hogy a Tao tv. szerinti személy fogalmába beletartozhat-e a magánszemély tulajdonos. A Tao tv. 4. § 31/b. pont szerint személy a belföldi személy, a külföldi személy és a magánszemély.

Ez azt jelenti, hogy egy magánszemély tulajdonos, és az általa tartott társaság között fennállhat kapcsoltsági viszony, ha az ott foglalt befolyásra vonatkozó rendelkezéseket teljesíti.

Kapcsoltsági viszony lehetséges hatásai a felek között alkalmazott árakra

A kapcsoltsági viszony fennállásának következményeként a felek nem kötelesek egymás között a szokásos piaci árat alkalmazni, viszont kötelesek az adóalapjukat úgy megállapítani, mintha a szokásos piaci árat alkalmazták volna, illetve bizonyos küszöbérték felett kötelesek transzferár dokumentációt készíteni, melyben levezetik, hogy a szokásos piaci ár hogyan került megállapításra.

Az adózónak ennek nyomán adóalap növelési kötelezettsége és adóalap csökkentési jogosultsága merülhet fel.

Adóalap csökkentése

Ha a kapcsolt vállalkozások között alkalmazott ár eltér a szokásos piaci ártól, és emiatt az adózó adózás előtti eredménye magasabb, mint akkor lenne, ha piaci árat alkalmazott volna, úgy csökkentheti az adózás előtti eredményét, feltéve, hogy a törvény által meghatározott 4 konjunktív feltétel teljesül. E feltételek közül az egyik, hogy az adózóval szerződő kapcsolt vállalkozás belföldi illetőségű adózó, vagy meghatározott külföldi személy. Mivel a magánszemély nem ilyen, ezért az adóalapot a társaság csökkenteni nem tudja még akkor sem, ha a piaci ár alkalmazása alacsonyabb adózás előtti eredményt jelentene.

Adóalap növelése

A Tao tv. 18. § (1) bekezdés b) pontja szerint az adózó akkor köteles növelni az adóalapját, ha az alkalmazott ellenérték következtében adózás előtti eredménye kisebb, mint a szokásos piaci ár mellett lett volna, kivéve, ha vele magánszemély nem egyéni vállalkozóként kötött szerződést. Így az adózónak adóalap növelési kötelezettsége nem fog felmerülni.

Transzferár dokumentáció készítése

A Tao tv. 18. § (5) bekezdése alapján TP dokumentáció készítési kötelezettség még abban az esetben is felmerül, ha az adózónak nem kellett/lehetett az adózás előtti eredményét módosítani, így e kötelezettség a módosító tételek alkalmazhatóságától vagy alkalmazandóságától függetlenül vizsgálandó.

A TP dokumentáció részletszabályait a 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet állapítja meg, melynek az 1. § (2) bekezdés a) pontja szerint „Nem terheli az e rendelet szerinti nyilvántartási kötelezettség magánszeméllyel nem egyéni vállalkozóként kötött szerződést”.

A fentieket összefoglalva tehát noha a magánszemély tulajdonos és a társasága lehetnek kapcsolt vállalkozások, a közöttük lévő tranzakcióknál főszabály szerint nem kell alkalmazni szokásos piaci árak kapcsán felmerülő módosító tételeket, és transzferár dokumentációt sem kell készíteni.

dr. Horváth Balázs
dr. Takács Levente

 

A jelen bejegyzésben szereplő tartalom nem minősül jogi, illetve adótanácsadásnak és nem hoz létre megbízási szerződést. Minden esetben szükséges az adott ügy egyedi, részletes ismerete annak megítéléséhez és a személyre szabott megoldás megtalálásához. Kérdés esetén keressen minket bizalommal a http://www.bekespartners.com/ weboldalon található elérhetőségeken!

További publikációk