Változó gyakorlat az immateriális javak hasznosítása során

A különféle immateriális javak vállalatcsoporton belüli hasznosítására létrehozott magyar társaságok adójogi megítélése az utóbbi évek során jelentős változáson ment keresztül. Egyrészt a kapcsolódó adózási jellegű kedvezmények alkalmazási köre szűkült le jelentősen, másrészt a hatóságok joggyakorlata és megítélése is sokat módosult ehhez kapcsolódóan.

Magyarország kedvelt célpont

Magyarország régóta kedvelt célpontja volt a nemzetközi adótervezési lehetőségeknek, mivel a magyar jogalkotó már a 90-es évektől kezdve folyamatosan törekedett kedvező adózási lehetőségek biztosításával a külföldi befektetőket hazánkba vonzani. Ez az adótervezési boom a 2000-es évek közepén tetőzött, amelynek legjelképesebb megvalósulása az volt, hogy nemzetközi olajvállalatok Mexikói-öbölben található olajfúró-tornyai magyar cégek tulajdonában voltak, és ezek végezték a tornyok bérbeadását. De népszerűek voltak a különböző csoporton belüli finanszírozásra és immateriális javak hasznosítására, licenszbeadására létrehozott struktúrák is, hiszen ezen tevékenységekhez is jelentős adózási kedvezmények tartoztak. Ilyen struktúrákat viszonylag egyszerűen és jelentős helyi jelenlét nélkül lehetett létrehozni úgy, hogy csoportszinten rengeteg adót takaríthatott meg a cégcsoport.

Szűkülő kör és szigorodó feltételek

Az egyre agresszívabb adótervezéssel kapcsolatos nemzetközi fejlemények azonban Magyarországra is elértek az utóbbi években és ezek a változások átalakították a korábbi kedvező szabályokat és joggyakorlatot is. Ennek eredményeként ma már viszonylag szűk körben állnak fent adózási szempontú kedvezmények és azok is főleg szerzői joggal védett szoftverek, valamint iparjogvédelmi szellemi termékek hasznosítására vonatkoznak. Viszont az érem másik oldalán az EU-s szinten is legalacsonyabb társasági adókulcs továbbra is vonzó helyszínné teszi hazánkat, hogy a korábbi elveszett kedvezményeket valamelyest pótolja és ide vonzza a külföldi befektetőket.
Azonban ilyen esetekben ajánlatos figyelemmel lenni arra, hogy míg korábban gyakorlatilag tényleges jelenlét és tartalom nélkül is tudtak működni a főleg passzív jövedelmek teremtésére létrehozott magyar cégek és struktúrák, jelenleg a Pénzügyminisztérium és az adóhatóság gyakorlata és iránymutatásai alapján ennél jóval többre van szükség ahhoz, hogy a még megmaradt kedvezményeket ki tudják használni a cégek. Az újabb fejlemények szerint az immateriális javakhoz kapcsolódó kedvezmények olyan mértékben vehetők igénybe, amekkora mértékben ezek létrehozásában, kifejlesztésében a magyar cég közreműködött. Ehhez viszont nem elégséges a szellemi termékek létrehozatalát, kifejlesztését kiszervezni (akár csoporton belülre vagy kívülre), hanem ténylegesen a kedvezményt igénybe venni kívánó cégnek kell ezen tevékenységeknek (legalább) egy meghatározott részét végezni.

Amennyiben a struktúra létrehozatala során ezeket a megfontolásokat nem veszi figyelembe a cégcsoport, akkor az egyébként kecsegtető kedvezmények igénybevételének lehetőségét veszélyezteti. Mindezek miatt kiemelt figyelmet kell szentelni a tervezési fázisnak és elengedhetetlen szakértők bevonása a kockázatok minimalizálása érdekében. További részletes információ érdekében forduljanak a BékésPartners szakértőihez.

Kérdés esetén keresse munkatársainkat:
Dr. Bogdán Gergely
Dr. Horváth Balázs

További publikációk