Könnyítéseket hoz a benyújtott tavaszi adócsomag

2021. május 11-én T/16208 szám alatt benyújtásra került az Országgyűléshez az egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslat. A tavaszi adócsomag javaslatának legfontosabb rendelkezéseit jelen cikkünkben foglaljuk össze.

Összességében 2%-al csökkenek a munkáltatói bérterhek. Mindez úgy valósul meg, hogy 2022. júliusától a szociális hozzájárulási adó (szocho) jelenlegi 15,5%-os összege 15%-ra csökken, a jelenlegi 1,5%-os szakképzési hozzájárulás pedig megszűnik, pontosabban beépül a 15%-osra mérsékelt szocho-ba a kedvezmények fenntartása mellett.

Az átalányadózás könnyebb és olcsóbb lesz a jövő évtől, ez az adózási forma az éves minimálbér tízszereséig, kiskereskedelmi tevékenységnél ötvenszereséig választható majd. Az így adózó egyéni vállalkozásoknak az éves minimálbér feléig nem kell személyi jövedelemadót fizetniük, továbbá az érintettek adott esetben élhetnek a családi adókedvezmény lehetőségével is.

Jelentős könnyítés a kriptodevizákból származó jövedelmek adózását illetően, hogy a jelenlegi szabályok alapján egyéb jövedelemként 26,5%-al adózó jövedelem (15% személyi jövedelemadó (szja) és 15,5% szocho, amelynek vetítési alapja a jövedelem 87%-a) adóterhe 15%-ra csökken, csak szja-t kell utána fizetni. A kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelem megállapításának módja az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem meghatározásához hasonló logikát fog követni. Vagyis leegyszerűsítve, adózandó jövedelem csak akkor fog keletkezni, ha az adóévben elért ügyleti nyereségek együttes összege meghaladja a tárgyévben realizált ügyleti veszteségek összegét.

Társasági adó: Átültetésre kerül az adóelkerülés elleni intézkedéseket tartalmazó EU Direktívának az ún. fordított hibrid vállalkozásokra vonatkozó része. Ezzel teljessé válik az irányelv implementációja. Bevezetésre kerülnek a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra vonatkozó rendelkezések.

Általános forgalmi adó: Több ponton változik a határon átnyúló elektronikus kereskedelem (B2C) szabályozása. Egyszerűsödik a 150 EUR alatti import küldemények utáni áfa megfizetése is.

Jövedéki adó: Változik a határon átnyúló ügyletek adminisztrációja, és az adóraktári folyamtok dokumentációja is. A változások elsősorban a tagállamközi adózott termékszállítások elektronikus okmányolási rendszer alá történő bevonását és a jövedéki termékek exportjára és importjára vonatkozó vám- és jövedéki szabályok összehangolását érintik.

Illeték: A módosítások a nem rendeltetésszerű magatartások megakadályozását célozzák. A Javaslat az illetékkijátszás megelőzése és a  családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) jogpolitikai céljainak maradéktalan érvényesülése érdekében kibővíti a visszterhes vagyonátruházási illeték utólagos kiszabásának eseteit. 2021. január 1-jétől visszterhes vagyonátruházási illetékmentesség illeti meg a vagyonszerzőt a CSOK felhasználásával történő lakásvásárlása esetén. Abban az esetben viszont, ha az illetékmentességre a vagyonszerző kizárólag megelőlegezett CSOK alapján vált jogosulttá, és a gyermekvállalás az arra vonatkozó határidő lejártáig nem teljesült, vagy a CSOK-ot a vagyonszerző gyermekvállalás teljesítése nélkül a határidő lejártát megelőzően bármely okból visszafizette, az állami adóhatóság utólagosan kiszabja a mentesség miatt ki nem szabott visszterhes vagyonátruházási illetéket.

Adóigazgatás: A javaslat pontosítja a késedelmi pótlék számítására vonatkozó szabályokat, meghatározva a kerekítés módszertanát, amely szerint a késedelmi pótlék napi mértékét három tizedes jegy pontossággal, a további tizedeseket elhagyva kell megállapítani.

Egyéb:

  • Pénzügyi szervezetek különadója: Megszűnik a kockázati tőkealapkezelők és tőzsdék különadója.
  • Energiaellátók jövedelemadója: Az energiaellátók a veszteségelhatárolást érvényesíthetnek az energiaellátók jövedelemadóját illetően, a következő öt évben levonhatják a veszteségeiket az adózás előtti eredményükből.

Kérdés esetén keresse munkatársainkat:

Dr. Orbán Nikolett

Dr. Horváth Balázs

További publikációk