Kell számlát kiállítani az utalványokról?

Az utalványokkal kapcsolatosan 2019-től EU-s szinten változtak az általános forgalmi adóval („áfa”) kapcsolatos szabályok, amelyek alapján az adózást attól teszi függővé, hogy egycélú vagy többcélú utalványról beszélhetünk-e.

Egycélú egy utalvány, ha a kibocsátásakor egyértelműen megállapítható az utalvány tárgyát képező termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás teljesítési helye, valamint az ezek után fizetendő áfa összege.

Többcélú utalvány lesz minden olyan utalvány, amely nem felel meg az egycélú utalvány fogalmának.

Egycélú utalványok esetén az áfa fizetési kötelezettség főszabályként az utalvány átadásakor keletkezik (az utalvány átengedését úgy kell tekinteni, mint a tárgyát képező termékek, szolgáltatások értékesítését). Az utalvány értéke tekintendő majd az adót is tartalmazó ellenértéknek, így állapítható meg a tranzakció után fizetendő adó összege. Így az utalvány értékesítéséről a számlákat is ezen időszakra vonatkozó áfa bevallásban kell szerepeltetni és nem a beváltás idejére vonatkozóban. Az utalvány beváltása ebben az esetben már nem lesz adóköteles ügylet áfa szempontból és áfás számlát sem kell kiállítani.

Ezzel szemben a többcélú utalványok esetén az utalvány beváltásakor keletkezik adófizetési kötelezettség (vagyis a többcélú utalvány értékesítésekor nem kell általános forgalmi adót fizetni). Adóköteles ügylet ebben az esetben az utalvány beváltásakor történik majd, és ilyen esetben az utalvány ellenében teljesített termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás adóalapjának megállapítása nem lesz egyszerű: az adóalap az utalványért fizetett ellenérték, valamint a cserébe értékesített termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó áfaösszeg különbözete lesz.

A két típusú utalvány elhatárolása további kérdéseket vet fel. Nyilvánvaló például, hogy ha egy kizárólag ruhaneműket forgalmazó bolt utalványt bocsát ki a saját termékeire vonatkozóan, az egycélú utalvány lesz. De ha ugyanez a ruhabolt már könyveket is árusít (vagy egyéb olyan termékeket, amelyeknek eltérő az áfa kulcsa), többcélú utalványról beszélhetünk (a könyvek áfa kulcsa ugyanis nem egyezik meg a ruhákéval), kivéve, ha az adott utalvány kifejezetten utal arra, hogy csak ruha (vagy éppen csak könyv) vásárlásra jogosít. Hasonlóan többcélú utalványnak minősülhet az, ha több különböző üzletben vagy más országban található üzletben is be lehet egy adott utalványt váltani.

A kibocsátáson túl a beváltás is kritikus pont lehet. Az utalványok elfogadásakor ugyanis a rendszereknek vagy a kasszát kezelő alkalmazottaknak tökéletesen tisztában kell lenniük azzal, hogy egycélú vagy többcélú utalványt váltanak-e be. Egycélú utalvány esetében ugyanis nem beszélhetünk adóköteles ügyletről, így áfa tartalmú számla kiállítása nem megengedett. Többcélú utalvány esetében a beváltás viszont adóköteles ügylet lesz, ahol az adóalap kiszámításához szükséges az utalvány ellenértéke, és a számla vagy nyugta kiállítása csak az utalvány ellenértékének megadását követően lehetséges.

Fontos az új szabályok alapján pontosan tudni, hogy adott esetben milyen típusú utalvánnyal van dolgunk, mivel az áfa következmények eltérőek a két esetben. Továbbá, mivel a többcélú utalvány esetében az áfa fizetés nem az utalvány kibocsátásakor keletkezik, ez bizonyos áfa tervezési lehetőségeket is felvet, különös tekintettel arra, hogy a két fajta utalvány elhatárolása kérdéseket vethet fel. Ezért mindenképpen javasoljuk szakértőinkkel való konzultációt ezeknek a kérdéseknek a tisztázása érdekében.

Kérdés esetén keresse munkatársunkat:
Dr. Bogdán Gergely

További publikációk