HOLDING TÁRSASÁGOKRA ÁTHÁRÍTOTT ÁFA LEVONHATÓSÁGA

Az Európai Unió Bírósága 2020. november 12-én a C-42/19. sz. ügyben (Sonaecom SGPS S.A. v. Portugal) hozott döntésével mérföldkőnek számító megállapításokat tett az ún. holding társaságokra áthárított általános forgalmi adó vonatkozásában, melynek vonatkozásában kimondta, hogy adott esetben ezek a társaságok is levonásba helyezhetik az igénybe vett tanácsadási szolgáltatáshoz kapcsolódóan felmerült előzetesen felszámított adót.

További publikációk