FELKÉSZÜLÉS A GLOBÁLIS MINIMUMADÓRA / II. RÉSZ

A globális minimumadóval foglalkozó cikksorozatunk második részeként bemutatjuk a szabályozás tervezett módszertanát, amelyben elsősorban a minimumadó alapját képező jövedelem kiszámítását, valamint az ezen jövedelemhez kapcsolódó adókat szeretnénk ismertetni olvasóinkkal. A tervezett rendelet meghatározza az úgynevezett lefedett adóknak a definícióját, amelyeknek a globális minimumadó effektív adókulcsának kiszámításakor van jelentősége. A definíció szerint lefedett adók azok, amelyeket a számviteli nyilvántartásokban szereplő jövedelemre vagy nyereségre vetnek ki, néhány kivételszabálytól eltekintve.

Sok jelenlegi adórendszertől eltérően a második pillér szerinti minimumadót – bizonyos módosításokkal – a vállalat konszolidált pénzügyi kimutatásaiban szereplő pénzügyi eredmények alapján határozzák meg. Ez bizonyos esetekben rendkívül összetett számításokat eredményezhet, amelyek új folyamatokat, szabályozásokat és rendszerek bevezetését fogják igényelni a közeljövőben.  Egyéb megfontolások mellett a vállalatnak minden egyes joghatóság szabályozásával összhangban – esetleg minden egyes konszolidált csoporttagra – külön könyvelést és nyilvántartást kell vezetnie, a csoport anyavállalatának számviteli keretrendszerét használva.
Mivel az effektív adókulcsot joghatóságonként kell kiszámítani, a vállalatoknak olyan pénzügyi jelentéseket kell majd készíteniük, amelyek korábban nem voltak szükségesek. Konkrétabban, a konszolidáció során kiszűrhető, vagy csak a konszolidációban elszámolható tételek, amelyek jelenleg nem „tolódnak le” az egyes alkotó egységek könyveibe és nyilvántartásaiba, befolyásolhatják mind a végső soron fizetendő adót, mind pedig azt a joghatóságot, amelyben az ilyen adót fizetni kell. Ilyen tételek például a vállalatközi értékesítés, a szellemi tulajdon átruházása, a menedzsmentdíjak, és transzferárképzési díjak.

A kiegészítő adó kiszámítása
A javaslat szerint a vállalatoknak legalább 15%-os GloBE effektív adókulccsal kell rendelkezniük joghatóságonként. A második pillér szerinti tényleges adókulcs (GloBE ETR) a korrigált fedezett adók és a GloBE jövedelem vagy veszteség hányadosa. Ha a GloBE ETR kevesebb, mint 15%, akkor kiegészítő adót kell meghatározni a GloBE ETR és a 15% közötti különbségnek a második pillérben szereplő jövedelemre történő alkalmazásával, amelyet egy anyagalapú kivonással („gazdasági jelenléten alapuló nyereségkivét”) kell csökkenteni. Főszabály szerint a gazdasági jelenléten alapuló nyereségkivét mértéke egyenlő a csoporttag munkavállalói bérköltségének 5%-ával, illetve a csoporttag illetőség államában található tárgyi eszközök 5%-ával.

Lépés Megnevezés Eredmény
1 GloBE jövedelem vagy veszteség kiszámítása A
2 Korrigált fedezett adók kiszámítása B
3 GloBE effektív adókulcs C = B *A
4 Kiegészítő adó mértéke (%)

Tárgyi eszközök és bérköltség

Anyagalapú kivonás

D = 15% – C

E

F = E * 5%

5 Többlet profit (azaz a kiegészítő adó adóalapja) G = A – F
6 Kiegészítő adó H = D * G

 

GloBE jövedelem vagy veszteség
A GloBE jövedelem az anyavállalat számviteli keretrendszere szerinti, különálló társasági alapon számított, a mintaszabályok szerint meghatározott tételekkel korrigált pénzügyi eredmény. Ezen korrekciós tételek közé tartoznak: (1) nettó adóráfordítás (aktuális és halasztott jövedelemadók), (2) kivont osztalékok, (3) egyes átértékelési módszerek szerinti nyereség vagy veszteség, (4) eszközök és kötelezettségek elidegenítéséből származó nyereség vagy veszteség, (5) a számviteli és a helyi adók céljából használt valuták árfolyamkülönbségéből fakadó devizaárfolyamnyereség vagy -veszteség.
A vállalatok számára gyakorlati kihívást jelent majd a pénzügyi kimutatásban szereplő jövedelem meghatározása az egyes csoporttagok szintjén. Amennyiben a csoporttagok könyvelését a helyi számviteli szabályok szerint vezetik, a vállalatoknak figyelemmel kell lenniük ezen szabályok és az IFRS vagy GAAP által meghatározott számviteli elvek közti különbségekre. 

Korrigált fedezett adók
Miután a végleges GloBE jövedelem meghatározásra került, az ehhez a jövedelemhez vagy veszteséghez kapcsolódó adók meghatározásával juthatunk el az adott csoporttag szintjén érvényes effektív adókulcshoz (ETR). Ezek a kapcsolódó adók, amelyekre a szabályozás „fedezett adókként” hivatkozik, tág értelemben a csoporttagok jövedelmére kivetett adókat, valamint a jövedelemadókkal azonos megítélés alá eső meghatározott adókat jelentik. A korrigált fedezett adók az aktuális adókötelezettséggel kezdődnek, amely elhatárolásra került külön vállalati/joghatósági szinten, majd ezeket számos tétellel korrigálják. Bár a modellszabályokban szereplő korrekciók listája nem teljes körű, a következő felsorolást tartalmazzák:

  • Halasztott adók
  • Bizonytalan adóügyi pozíciókkal kapcsolatos adóhatások (addig az évig, amíg azt be nem fizetik és csak akkor, ha az ilyen adókat végül az adóhatóságok részére megfizetik)
  • A GloBE adóalapból kifejezetten kizárt jövedelem- vagy veszteségelemekhez kapcsolódó elhatárolt adók
  • Bármilyen GloBE veszteséghez kapcsolódó halasztott adókövetelés
  • Minősített és nem minősített visszatérítendő adójóváírások
  • A folyó adókiadások bármely olyan összege, amelyet várhatóan nem fizetnek ki az adóév utolsó napjától számított három éven belül (ezzel csökkentve a fedezett adókat)

De minimis kivétel
Az adatszolgáltatást végző csoporttag választása szerint élhet valamely a szabályozásban felkínált mentességgel. Ezen mentességek közül kiemelendő az úgynevezett de minimis kivételt, amely kimondja, hogy a multinacionális vállalatcsoport (adatszolgáltatást teljesítő) nullának tekintheti a kiegészítő adót az adott államban lévő csoporttagra, ahol (1) az adott joghatóságra eső GloBE bevétele kevesebb, mint 10 millió EUR, és (2) az adott joghatóságra eső átlagos GloBE jövedelem negatív vagy kevesebb, mint 1 millió EUR.

Cikksorozatunk harmadik részében a tervezett magyar szabályozást mutatjuk be, amely a jelenlegi kedvező mértékű társasági adó fényében igen nagy jelentőséggel bír a magyar leányvállalattal rendelkező érintett vállalatcsoportok kötelezettségeiben.

A jelen bejegyzésben szereplő tartalom nem minősül jogi, illetve adótanácsadásnak és nem hoz létre megbízási szerződést. Minden esetben szükséges az adott ügy egyedi, részletes ismerete annak megítéléséhez és a személyre szabott megoldás megtalálásához. Kérdés esetén keressen minket bizalommal a http://www.bekespartners.com/ weboldalon található elérhetőségeken!

További publikációk