DAC8: A KRIPTO TRANZAKCIÓKKAL KAPCSOLATOS ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG

Az Európai Unió Bizottsága 2022. decemberében közzétette a DAC8 irányelvre vonatkozó javaslatát. Az irányelv a szolgáltatókat arra kötelezné, hogy információt szolgáltassanak a kriptoeszközökkel végrehajtott tranzakciókról azért, hogy az adóelkerülést és a visszaélésszerű piaci gyakorlatokat visszaszorítsák.

A kriptoeszközök piacát és kereskedelmét pár évvel ezelőtt a vadnyugathoz hasonlóan a szabályozatlanság, és szabadság jellemezte. Ez természetesen nagy lehetőséget hordozott magában, annak is, aki a központosított pénzügyi rendszerektől függetlenedni szeretett volna, illetve annak is, aki a klasszikus pénzügyi piacokon már tiltott kereskedési és kibocsájtási technikákkal akart gyorsan meggazdagodni. Ezen felül a szabályozatlanságnak köszönhetően anélkül lehetett jelentős pénzösszegeket transzferálni, hogy vagyontranszfer hatóságok látókörébe kerülne, így az esetleges adóztatási pont sosem került az adóhatóságok látókörébe.

Az irányelv célja

A DAC8 a fent leírt információs deficitet kívánja megszüntetni, a korábbi DAC irányelveknél már bevált receptet átvéve: információ szolgáltatási kötelezettséget telepít a tranzakcióban részt vevő felekre. Az irányelv a tervek szerint 2026-ban fog hatályba lépni.

Kinek kell információt szolgáltatnia?

Az irányelv rendelkezései alapján az információ szolgáltatására kötelezett elsősorban az olyan szolgáltató, aki EU-s illetőségű ügyfeleknek nyújt kriptoeszközökkel kapcsolatos szolgáltatásokat. A szolgáltató tehát a saját székhelyétől függetlenül köteles információt szolgáltatni, ha az ügyfele EU-s illetőséggel rendelkezik.

Ezen túl a pénzügyi vállalkozásoknak is információt kell szolgáltatni az e-pénzekről, valamint az államoknak az olyan adómegállapításokról, amelyeket a high-net-worth individual-oknak állítottak ki.

Információ szolgáltatás a gyakorlatban

A szolgáltatóknak első lépésben az új ügyfeleket megfelelően azonosítania kell, ami jogi személyek esetén bizonyos esetekben a tényleges tulajdonos azonosítását is jelenti, valamint az adóügyi illetőségük meghatározását.

Ezt követően a szolgáltatók kötelesek a DAC8 irányelv hatálybalépésével az ügyfeleikről összegyűjtött információkat a GDPR irányelvvel összhangban a hatóságoknak továbbítani.

A rendszer a hatóságokat is összekapcsolja, vagyis a hatóságok között automatikus információcsere kerül kialakításra a szolgáltatott információk tekintetében.

Adminisztratív teher

A DAC8 irányelv nagy előnye, hogy EU-s szinten azonos szabályrendszert alakít ki, vagyis noha adminisztratív terhet ró az egyes szolgáltatókra, mégis egységesen teszi azt. Ezután a szolgáltatóknak nem a tagállamok esetleges eltérő belső szabályaiknak kell megfelelniük, hanem egy egységes rendszerben kötelesek teljesíteni az adminisztratív feladatokat, átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá téve a saját helyzetüket.

Horváth Balázs

Takács Levente

További publikációk