CROWDFUNDING: A KÖVETKEZŐ ÉVTIZEDEK TRENDI BEFEKTETÉSI FORMÁJA MÁR A LÁTHATÁRON

A 2020-ig tartó kedvező gazdasági környezet 2023 végére már szinte halvány emlékként él a emberekben, először ugyanis a COVID pandémia, majd az orosz-ukrán háború hatására kialakuló energiaválság nem csak egy évtizedek óta nem tapasztalt inflációt hozott magával, hanem az emberek világgazdaságba vetett bizalmat alapjaiban megrengette. A kétezer-tízes években, a konjunktúra időszakában a befektetők töretlen bizalommal fektették be szabad forrásaikat különböző természetű befektetési eszközökbe, minimális figyelmet fordítva az adott befektetési eszközzel járó kockázatokra, illetve az ebből eredő potenciális következményekre. A befektetői hozzáállásban mára szembetűnő változás figyelhető meg, amelyben leértékelődni látszik a hozamok volumene, ugyanakkor felértékelődik a befektetések biztonsága, mely tendencia legfőképpen a kisbefektetők körében jelenik meg. A kedvezőtlen világgazdasági helyzet és tapasztalt befektetői kedv megfelelő alkalmat ad a közösségi finanszírozás („crowdfunding”) elterjedésére a kisbefektetők körében közkedvelt befektetési formaként; ezért az Európai Unió egységes szabályozást hozott létre az egyébként korábban szabályozatlan vagy kizárólag nemzeti szinten szabályozott crowdfunding intézményére.

Az Európai Parlament és Tanács által 2020. október 7. napján az európai közösségi finanszírozás tárgyában elfogadott 2020/1503 számú rendelete („Rendelet”) egységes szabályozást vezetett be a crowdfunding két típusára vonatkozólag, nevezetesen a befektetés-alapú-, illetve a hitelalapú közösségi szolgáltatásokra. A crowdfunding egy háromszereplős jogintézmény, amelynek keretében a közösségi finanszírozási szolgáltató („KFSz”) egy nyilvános, digitális platformot működtet azzal a céllal, hogy kapcsolatba hozza a befektetőket és hitelezőket a finanszírozást kereső vállalkozásokkal. A befektetés-alapú finanszírozás átruházható értékpapír vagy egyéb hasonló finanszírozási célú eszközök megvásárlásával valósul meg, míg a hitelalapú finanszírozás hitelek formájában valósul meg. A befektetés-alapú crowdfunding keretében a – belföldi, illetve külföldi – természetes és jogi személy befektető („Befektető”) számára lehetőség nyílik – a KFSZ-en keresztül – egy vagy több projektgazdától („Projektgazda”) értékpapírt (részesedés, kötvény) vásárolni az egyébként ilyen ügyletekkel együtt járó terhek – mint pl. az értékpapír kibocsátóját terhelő tájékoztató elkészítésének kötelezettsége – nélkül. A hitelalapú crowdfunding keretében a Befektetők és a Projektgazdák közötti hitelmegállapodás megkötése a közösségi finanszírozási platformon keresztül történik anélkül, hogy a KFSz a Projektgazda hitelezőjeként járna el. A KFSz hitelnyújtás közvetítésével szükségszerűen együtt járó járulékos feladatokat is ellát, ideértve különösen az ajánlatok bemutatását, beárazását, illetve a Projektgazdák – és általuk hirdetett projektek – hitelkockázati értékelését.

A crowdfunding tökéletes eszköz arra, hogy a Befektetők az általuk szimpatikusnak ítélt befektetésekbe a rendelkezésre álló eszközeiket csatornázzák, a Projektgazdáknak pedig arra, hogy új csatornákon keresztül forrást vonjanak be az elképzeléseik megvalósítására. Mindemellett a KFSz részére is kedvező szabályozás született, hiszen a Rendelet az ún. „passporting” alkalmazása útján lehetővé teszi, hogy a KFSz az Unión belül határokon átnyúló szolgáltatást nyújtson anélkül, hogy ezen tevékenységét valamennyi érintett tagállamban engedélyeztetnie (és az adott tagállami jogszabályi feltételeknek megfelelnie) kellene. A KFSz-nek tehát csupán egyetlen tagállamban kell megfelelnie a Rendeletbe foglalt szabályozásnak, ahol az illetékes hatóság (Magyarország esetében a Magyar Nemzeti Bank) nyilvántartásba veszi. A KFSz emellett jelentést tesz az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) felé, amelyben – többek között –azon joghatóságokat is feltünteti, ahova a KFSz szolgáltatást tervez nyújtani.

Fontos megjegyezni, hogy a Rendelet kizárólag a fent említett két crowdfunding típust szabályozza, azonban az ettől eltérő típusú crowdfunding intézmények – mint például az adomány alapú (donation-based) vagy a jutalom alapú (reward-based) közösségi finanszírozás – tekintetében továbbra is a korábbi nemzeti szabályok és joggyakorlat szerint működtethetőek, mivel ezekre a Rendelet hatálya nem terjed ki. A Rendelet hatálya nem terjed ki a természetes személyekre, akik személyes okokból használják a közösségi finanszírozást, továbbá – a fent megnevezett két crowdfunding típuson belül – az 5 millió EUR összeget meghaladó összegű kampányokra sem, figyelemmel arra, hogy az ezen összeghatár feletti projektekre a 2014/65/EU (MiFID II) irányelv és a 2017/1129/EU rendelet alkalmazandó, vagyis az ilyen projektekre a vállalkozásoknak az ebben foglalt szigorú előírásoknak kell megfelelniük.

A Rendelet 2021. november 10. óta alkalmazandó, azonban több tagállammal együtt Magyarország élt az átmeneti szabályozás lehetőségével, így a fenti szabályok kizárólag az 1 millió euró alatti befektetések vonatozásában kerültek alkalmazásra. 2023. november 10-től a KFSz-ek a Rendelet szerinti új európai szintű engedély megszerzésével működhetnek, ha határon átnyúló szolgáltatást kívánnak az EU-ban nyújtani. A KFSz-ek magyarországi tevékenységi engedélyének megadására irányuló eljárás szabályairól bővebb információt itt találhat: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/szektorok/tokepiac/kozossegi-finanszirozasi-szolgaltatok

Körvonalazódni látszik egy új befektetési forma, amely – az alacsony kockázati eleméből fakadóan – átrajzolhatja a befektetési piacot a következő évtizedekben. Ezért kiemelkedő fontossággal bír, hogy a crowdfunding híre minél több kisbefektetőhöz és vállalkozáshoz eljusson, kedvezőbb mikro-, és makrógazdasági hatást eredményezve a jelenlegi nehéz gazdasági időszakban. A finanszírozás felpezsdülését támogatja az egységes európai szabályozás is, amely szerint egy adott országban már engedélyezett crowdfunding platform bármely másik tagállamban is működhet.

A jelen bejegyzésben szereplő tartalom nem minősül jogi, illetve adótanácsadásnak és nem hoz létre megbízási szerződést. Minden esetben szükséges az adott ügy egyedi, részletes ismerete annak megítéléséhez és a személyre szabott megoldás megtalálásához. Kérdés esetén keressen minket bizalommal a http://www.bekespartners.com/ weboldalon található elérhetőségeken!

További publikációk