ÁTALAKUL A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS RENDSZERE – KITERJESZTETT GYÁRTÓI FELELŐSSÉG VESZI ÁT A HELYÉT

2023. július 1-től megváltozik a magyar hulladékgazdálkodás rendszere az európai uniós irányelvekben foglaltak szerint és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezéseivel összhangban. Az új koncessziós rendszer keretében működő kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerben a gyártó viseli a pénzügyi felelősséget a termék életciklusa során a hulladékká válást követően a hulladékkezelésért. Ezt nevezzük kiterjesztett gyártói felelősségnek vagy EPR-nek (extended producer responsability).

Az új hulladékgazdálkodási rendszer két kérdéskörben jelent szignifikáns változást, a gyakorlati kivitelezésben és a hulladékgazdálkodás fiskális aspektusában.

Az új koncessziós rendszer keretében működő kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerben a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-n keresztül fog zajlani a megvalósítás, továbbá a hulladékgazdálkodási kötelezettségek teljesítését kollektív teljesítés keretében a koncessziós társaság valósítja meg.

Az új norma alapján a gyártó viseli a pénzügyi felelősséget a termék életciklusa során a hulladékká válást követően a hulladékkezelésért. A tervezet alapján a kiterjesztett gyártói felelősség többek között a csomagolóanyagokat, meghatározott egyszer használatos műanyagtermékeket, elektromos és elektronikus berendezéseket, elemeket és akkumulátorokat, gépjárműveket, gumiabroncsokat, irodai és reklámhordozó papírokat, sütőolajat és -zsírt, bizonyos textiltermékeket, valamint fabútorokat érinti. A gyártó által fizetendő, úgynevezett kiterjesztett gyártói felelősségi díjat vagy EPR-díjat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) javaslata alapján az energiaügyi miniszter rendeletben határozza meg, amelyet a körforgásos termékek első belföldi tulajdonjog átruházása után kell majd fizetni. Az érintett gazdálkodói kör tehát a körforgásos termékek gyártását, előállítását végző gazdálkodók, kereskedők, illetve importőrök.

Az EPR-rel érintett tevékenységgel kapcsolatban jogszabályban rögzített kötelezettségek merülnek fel, ennek megfelelően a hulladékgazdálkodással érintett vállalatokat regisztrációs, nyilvántartási és a fentiekben már tárgyalt fizetési kötelezettség terheli.

Az érintett termékek gyártóinak április 1-től regisztrálnia kell a MOHU Partner Portálján a közvetlen kapcsolattartási felület létrehozása miatt, továbbá egyéni teljesítők is itt tudják kezdeményezni az egyéni teljesítésre vonatkozó egyedi szerződések megkötését.

Az EPR-rel érintett tevékenységgel kapcsolatban, a tevékenység megkezdése előtt kérelmezni kell a gyártó vagy a meghatalmazott képviselő nyilvántartásba vételét a hulladékgazdálkodási hatóságnál és a későbbiek során is a hatóság felé kell megtenni a negyedéves kibocsátásra vonatkozó mennyiségi adatszolgáltatást. Az első adatszolgáltatás 2023 3. negyedévére 2023. október 15-ig esedékes a jogszabálytervezet szerint, majd minden negyedévet követő 20. napig.

A kiterjesztett gyártói felelősségi díjjal hasonló szabályozás alá eső környezetvédelmi termékdíj továbbra is megmarad, annak ellenére, hogy az EPR kötelezettséggel érintett termékek jelentős mértékben lefedik a KVDT-köteles áruk körét, azonban a termékdíj által előírt adminisztratív kötelezettségek, többek között a nyilvántartási és bevallási kötelezettség továbbra is fennáll.

A hulladékgazdálkodást érintő új szabályozás kiemelt célja, hogy biztosítsa a hulladék gyűjtéséhez és hasznosításához szükséges forrásokat és érvényesítse a kiterjesztett gyártói felelősség elvét. Ennek köszönhetően a hulladékgyűjtési és hasznosítási arányok jelentős növekedése várható, figyelemmel arra is, hogy a koncesszor alapvető kötelezettsége az európai uniós célszámok teljesítése.

Korompay Márk
dr. Horváth Balázs

A jelen bejegyzésben szereplő tartalom nem minősül jogi, illetve adótanácsadásnak és nem hoz létre megbízási szerződést. Minden esetben szükséges az adott ügy egyedi, részletes ismerete annak megítéléséhez és a személyre szabott megoldás megtalálásához. Kérdés esetén keressen minket bizalommal a http://www.bekespartners.com/ weboldalon található elérhetőségeken!

További publikációk