A PASSZÍV HOLDING TÁRSASÁG IS VONHAT LE ÁFÁT?

2021. április 30.

A holdingtársaságok elsődleges célja más cégek részesedéseinek megszerzése és megtartása. A joggyakorlat egységes a tekintetben, hogy e tevékenység önmagában általános forgalmi adó („ÁFA”) szempontból nem minősül gazdasági tevékenységnek, így a holdingok szintjén felmerülő költségek ÁFA tartalmának levonása – adóköteles gazdasági tevékenység hiányában – főszabály szerint nem biztosított.

Cikkünkben azt vizsgáljuk, hogy létezik-e olyan eset, amikor a passzív holding társaságok számára is lehetőség nyílik ÁFA levonásra.

Széles körben ismert az aktív holding – passzív holding megkülönböztetés. Ennek lényege leegyszerűsítve abban áll, hogy amennyiben a holding tevékenysége csak az általa tulajdonolt társaságok vagyonának kezelésére, ellenőrzésére, és a tőlük származó osztalék beszedésére, azaz a tipikusnak nevezhető holding tevékenységek végzésre terjed ki, akkor a holdingot (ún. passzív holding) nem illeti meg az ÁFA levonás joga. Ezzel szemben vannak olyan holdingtársaságok, amelyek saját nevük alatt más gazdasági tevékenységet is folytatnak, jellemzően irányítási-menedzsment tevékenységet, (ezek az úgynevezett aktív holding társaságok). Az Európai Unió Bíróságának gyakorlata alapján, ha egy holding részt vesz a leányvállalatai irányításában, és ezzel összefüggésben ellenértéket (pl. menedzsment díjat) is szed, már adóalanynak minősülhet, amire tekintettel megnyílhat az adólevonáshoz való joga. Az adólevonási jog azonban természetes ebben az esetben sem automatizmus, vizsgálni kell többek között, hogy a felmerülő költségek milyen kapcsolatban állnak a holding tevékenységével.

Az ÁFA-levonási jog korlátozása a részesedések értékesítésével összefüggésben felmerülő költségek tekintetében különös problémás tud lenni a holdingtársaságok számára. A részesedések értékesítéséhez ugyanis számos jelentős összegű költség kapcsolódhat, mint például tanácsadói díjak, ügyvédi díjak, egyéb szakértői költségek.

A részesedés értékesítése a tevékenység sajátos jellegére tekintetten mentes az ÁFA alól [Áfa tv. 86.(1)f)]. Ebből következően, hozzá kapcsolódóan főszabály szerint nem lenne ÁFA levonás érvényesíthető.

Azonban, abban az esetben, ha a holding társaság az EU-n kívülre, harmadik országbeli adóalanynak értékesíti a leányvállalatát, az adómentes részesedés értékesítéshez kapcsolódóan az Áfa tv. mégis megengedi az ÁFA levonást. Mindez a versenysemlegesség jegyében indokolt. Ez az Áfa tv. 121.§ c) és az Áfa tv 86.§ (1) f) pontjában található szabályok összeolvasásából következik.

Összességében tehát megállapítható, hogy amennyiben a holding társaság (legyen az akár passzív akár aktív holding) az EU-n kívülre, harmadik országbeli adóalanynak értékesíti a leányvállalatát, – szemben az EU-s adóalanyoknak történő értékesítéssel -, jogosult lehet a részesedések értékesítéséhez kapcsolódó tanácsadói díjak, ügyvédi díjak, egyéb szakértői költségek input áfájának levonására.

Kérdés esetén keresse munkatársainkat:

Dr. Orbán Nikolett

Dr. Horváth Balázs

További publikációk