A LEGFONTOSABB VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ KATA TÖRVÉNYBEN

2022. július 11-én, hétfőn benyújtották az új KATA törvény tervezetét, melyet kivételes eljárás keretében kedden elfogadott az országgyűlés. Ugyan több ellenzéki politikus is nyújtott be módosítási javaslatot a törvényjavaslathoz, de azokat a nyelvtani javításokat leszámítva az országgyűlés elvetette. Szűkülő alanyi kör, szűkülő vevői kör, megnövelt keretösszeg és kedvezményes áttérési szabályok. Jelen cikkünkben ezeket a módosításokat vesszük át.

Szűkülő alanyi kör

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény szerinti kata-t (továbbiakban: „KATA2012”) választására egyéni vállalkozók, egyéni cégek, kizárólag magánszemély taggal rendelkező bt-k és kkt-k, valamint ügyvédi irodák voltak jogosultak.

Az elfogadott javaslat szerinti kata-t (továbbiakban: „KATA2022”) kizárólag főfoglalkozású egyéni vállalkozó választhatja, ami két módon is szűkíti a választásra jogosultak körét. Egyrészt azért, mert értelemszerűen kiesik belőle minden eddig olyan vállalkozási forma, ami nem egyéni vállalkozás; így a cégek, ügyvédi irodák eleve nincsenek benne az alanyi körben. További szigorítás pedig az, hogy az egyéni vállalkozók közül is kizárja azon vállalkozókat, akik nem felelnek meg a KATA2022 fogalmai szerint főfoglalkozású egyéni vállalkozó fogalmának. E fogalmat a KATA2022 egy tíz elemű negatív felsorolással határozza meg, melyet jelen cikk keretei között érdemben nem fejtenénk ki, de például nem minősülhet főfoglalkozású egyéni vállalkozónak az a vállalkozó, akinek a tárgyhó egészében legalább 36 órás munkaviszonya van. Szintén nem választhatja a KATA2022-t aki saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységből az adóalanyiság választásának évében bevételt szerzett.

Szűkülő vevői kör

A következő legszembetűnőbb szigorítás az, hogy a KATA2022-t választó egyéni vállalkozó nem szerezhet bevételt az Art. szerinti kifizetőtől, ami talán túlzottan leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a KATA2022 adóalanyának csak magánszemélytől származhat a bevétele, így például társaságoktól, egyéni vállalkozásoktól, egyéni cégektől nem szerezhet bevételt.

Abban az esetben, ha az adóalanynak mégis az Art. szerinti kifizetőtől származna bevétele, úgy köteles ezt a tényt 15 napon belül bejelenteni az adóhatóságnak, mely bejelentés alapján az adóhatóság az adóalany adóalanyiságát a problémás bevétel megszerzését megelőző nappal határozattal megszünteti. Az adóalanyiság megszűnése esetén az egyéni vállalkozó azt a megszűnés évére és az azt követő 12 hónapra nem választhatja újra.

Kivételt képeznek az Art. szerinti kifizetőtől való bevételszerzésre vonatkozó korlátozás alól a taxisok, melyek tevékenysége a Pénzügyminisztérium indokolása alapján e kedvezmény nélkül megvalósíthatatlan lenne.

Csökkenő adómérték

A KATA2022 felső határát, az elfogadott javaslat fogalmi rendszerében a „keretösszeget” az elfogadott javaslat felemelné 12 millió forintról 18 millió forintra azzal, hogy az adó mértéke változatlanul havi 50 ezer forintban van meghatározva, mellyel az effektív adókulcs csökkenhet, a jelenlegi akár 5%-ról akár 3,33%-ra csökkenhet. A keretösszeg feletti részre az adóalany 40%-os különadót köteles fizetni. Az adóalanyoknak a főfoglalkoztatású egyéni vállalkozókra való korlátozása értelemszerűen megszünteti a KATA2012 szerinti nem főállású adózók 25 ezer forintos adómértékét.

Fontos hangsúlyozni, hogy noha az értékhatárok egyezősége miatt számos vállalkozó számára a KATA2012 egyet jelentett az alanyi áfa mentességgel is, a fenti módosítás önmagában az alanyi adómentességhez kapcsolódó 12 millió forintos felső határt nem érinti. Azaz külön módosítás hiányában, ha a KATA2022 választására jogosult adóalany az adóévben több, mint 12 millió forintnyi ellenértéknek megfelelően teljesít termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást, úgy ugyan különadót a KATA2022 alapján nem feltétlen köteles fizetni, de az áfa törvény szerinti alanyi adómentesség nem illeti már meg.

Hatálybalépés

A törvény két lépcsőben 2022. augusztus 1. napján és 2022. szeptember 1. napján lépne hatályba, mely szerint a KATA2022 2022. szeptember 1. napjával alkalmazandó, a bejelentkezésre pedig 2022. augusztus 1. napjával van a kvalifikáló adózóknak lehetősége.

Azon adózók, akik a KATA2022 teljes hatálybalépéséig a KATA2012 szerint adóztak, de a KATA2022 választására már nem jogosultak, azok az Szja törvény szerinti egyéni vállalkozói tételes adóra való áttérésre a 2022. adóév vonatkozásában október 31-ig tehetnek bejelentést, melynek részleteit 2022. augusztus 15-ig dolgozzák ki.

Fontos szabály az áttéréssel kapcsolatban az átmeneti rendelkezések között. Ezen rendelkezések szerint ugyanis az adózók a különadót akkor kötelesek fizetni, ha az adóévben a KATA2012 megszűnéséig megszerzett bevétele a KATA2012 szerint adózott hónapjai és a 1,5 millió forint szorzatát meghaladja, mely egy 8 hónapig KATA2012 szerint adózó adóalany esetében 12 millió forint; vagyis a 2022-ben a keretösszeg átlépése miatti különadó nélkül realizálható bevétel változatlanul 12 millió forint is lehet, függetlenül attól, hogy legfeljebb csak 8 hónapig alkalmazhatta az adózó a KATA2012 szabályait.

Horváth Balázs
Takács Levente

A jelen bejegyzésben szereplő tartalom nem minősül jogi, illetve adótanácsadásnak és nem hoz létre megbízási szerződést. Minden esetben szükséges az adott ügy egyedi, részletes ismerete annak megítéléséhez és a személyre szabott megoldás megtalálásához. Kérdés esetén keressen minket bizalommal a http://www.bekespartners.com/ weboldalon található elérhetőségeken!

További publikációk